Rozbor moču: aké typy vyšetrení existujú?

Jednou z najmenej invazívnych metód, akým môžu lekári posúdiť zdravotný stav svojich pacientov, je rozbor moču. Najčastejšie vyžadujú lekári vzorku moču, ak pacient prejavuje príznaky určitej choroby alebo ak trpí chronickým ochorením obličiek. Nie je ale výnimkou, že si ho vyžiada aj pri klasickej lekárskej prehliadke. Pravidelne je moč kontrolovaný aj u tehotných žien. Z jednej vzorky moču je možné odhaliť najrôznejšie zdravotné problémy.

Všeobecný rozbor moču

Tento typ rozboru patrí medzi najzákladnejšie a môžu ho prevádzkovať aj lekári vo svojich ordináciách. Je to veľmi jednoduché testovanie, kedy sa posudzuje farba a zápach vzorky moču a tiež to, či je priehľadná alebo zakalená. Tieto základné faktory je možné zistiť voľným okom.

Chemický rozbor moču

Oveľa častejšie je ale chemický rozbor moču. Tu už je možné zistiť viac. Tak napríklad sa zistí prítomnosť a množstvo bielkovín, ketolátok, glukózy, bilirubínu alebo dusičnanov. Ak sa tieto látky nachádzajú v abnormálnom množstve, môžu byť znamením prebiehajúce alebo začínajúce choroby u pacienta.

Test močového sedimentu

Tento test prebieha tak, že vzorka moču sa vloží do špeciálnej odstredivky. Moč je špeciálne upravená tak, aby na nej bolo možné vykonať testovanie. Vďaka tomuto postupu je možné zistiť, aké zložky moč obsahuje – koľko sa v nej nachádza leukocytov, erytrocytov, minerálov, baktérií, parazitov a veľa ďalšieho.

Kultivácia moču

Ak predchádzajúce skúmanie moču ukázalo abnormálne hodnoty, môže lekár pristúpiť ku kultivácii moču. Tento postup je veľmi špeciálny v tom, že vzorka moču je umiestnená na špeciálnu doštičku, ktorá poskytuje živnú pôdu baktériám. Baktérie, ktoré sú v moči obsiahnuté, tak majú ideálne prostredie pre svoje množenie. A laboratórny pracovník zase získava lepšiu príležitosť na to, aby ich identifikoval. Tento test trvá niekoľko dní.