Najčastejšie chyby pri výstavbe nízkoenergetického domu

Nízkoenergetické bývanie je fenomén súčasnej doby. Tieto domy dokážu znížiť náklady na vykurovanie dokonca až o deväťdesiat percent, alebo si vyrábať vlastné elektrinu pomocou slnečnej elektrárne. Aké sú chyby, ku ktorým môže dôjsť počas ich výstavby?

Hit s najvyššou štátnou dotáciou

Pokiaľ si postavíte nízkoenergetické domy na kľúč, môžete dosiahnuť na najvyššiu možnú štátnu dotáciu v rámci dotačného programu Nová zelená úsporám. Práve tento program odmeňuje snahu ľudí bývať v ekologických domoch, ktoré majú najvyššiu životnú štandard. Dotácie na takéto bývanie sa pritom môže pohybovať až v rádoch niekoľkých stoviek tisíc korún. Z hľadiska výstavby sa tieto domy pritom pohybujú v porovnateľnej cenovej hladine ako iné typy domov.

Chyby môžu vznikať počas návrhu aj realizácie

Aby bol objekt označený za nízkoenergetický, je potrebné dodržať presne určené postupy. Ak vám dom stavia profesionálna firma na kľúč, starosti si robiť nemusíte, pretože sa postarajú o precíznosť prác aj o vybavení štátne dotácie. Pokiaľ ale staviate svojpomocne, je niekoľko chýb, ktorých by ste sa mali vyvarovať.

Chyby pri návrhu domu

Môže sa stať, že zvolíte nevhodnou architektonickú koncepciu, alebo že nebudete mať dostatočné znalosti ohľadom súvislostí medzi jednotlivými prvkami domu. Ak nebudete rešpektovať danú technológiu výroby, tiež sa môže stať, že dom nebude v konečnej fáze nízkoenergetický. Pozor by ste si mali dať aj na vhodnú voľbu stavebného materiálu.

Chyby pri stavbe domu

Tiež pri stavbe samotného domu môže dôjsť z celej rade problémov. Napríklad sa môže stať, že nebude dobre koordinovaná postupnosť stavebno-montážnych prác. Môže dokonca dôjsť aj k zámene stavebného materiálu oproti pôvodnému projektu. Nedostatočná kontrola kvality stavaného diela sa tiež môže negatívne prejaviť na celkovom riešení domu.

Pri stavbe nízkoenergetického domu svojpomocne by ste si mali ustrážiť základné chyby, ku ktorým často dochádza. Vyvarujete sa tak nielen odňatí značky „nízkoenergetický dom“, ale predovšetkým následných problémov v prevádzke domu.