Čo zmeniť pre lepší študijný prospech?

Túžite po lepších výsledkoch v škole, avšak sa nedokážete donútiť dávať v škole pozor, doma odložiť elektroniku a namiesto obľúbených seriálov sa vrhnúť do opakovania si látky zo školy, a tak ste zaseknutí v kruhu, z ktorej sa pri akejkoľvek snahe nedokážete dostať von, hoci je to vo Vašom záujme? Nie ste jediní, kto sa týmto trápi. Čo však všetci môžu robiť pre priblíženie sa svojim predstavám?

Dôvod na odloženie telefónu

Nájdite si dôvod, prečo zakaždým odložiť smartfón a vrhnúť sa do svedomitej revízie látok, ktoré aktuálne preberáte vo vašom – nie príliš obľúbenom mieste – škole? Motiváciu potrebuje väčšina osôb, aby sa skutočne pustili do náuky. Snažte sa nájsť aspoň pozitívne stránky na danej činnosti, pretože práve samoštúdium vám pomôže k dosiahnutiu svojich vysnívaných míľnikov v podobe kariéry, zamestnania a iných aspektov.

Nájdite svoju obľúbenú metódu učenia

Pokúste sa zistiť, aká metóda učenia vám vyhovuje. Mozog každej osoby funguje na trochu odlišnom princípe, teda aj jeho pamäť je inak zameraná. Niektorým sa preto lepšie pamätajú počuté informácie, iným farebne podčiarknuté výpisky. Druhov sa tu nachádza hneď niekoľko, preto špecifikovať vás môže iba odborník, test či dlhšie pozorovanie. Akonáhle sa vám však podarí dôjsť k správnemu záveru, sebavzdelávanie sa pre Vás bude predstavovať oveľa jednoduchšiu zložku a celý proces tak bude oveľa efektívnejší.

Dávajte si výzvy

Nemusíte na seba byť priamo tvrdí ani si vyčítať, keď nedovŕšite plného počtu bodov v teste, avšak mať nejaké očakávania a snažiť sa ich docieliť aj napriek značnej drine môže pomôcť v sebarozvoji. Pokiaľ si totiž nestanovíte žiadny cieľ, nebudete mať jasno v tom, prečo sa vlastne toľko snažíte, zväčšuje sa nežiaduce riziko, že všetkého čoskoro ponecháte a vrátite sa k menej náročným, ale zároveň menej prínosným aktivitám v podobe prechádzania médií, sociálnych sietí či online interakcii s priateľmi. Nenechajte svoje záľuby prebrať príliš veľkú časť Vášho života a sústreďte sa aj na zvyšok možnú úspešnosť.