Ako vyberať pozemok na rodinný dom?

Či už ste mladý pár alebo partneri zotrvávajúce v dlhodobom vzťahu, rozhodnutie o postavení domu je veľmi vážnym krokom vo vašom živote.

Takže … Pozemok máte vybraný, ale čo robiť ďalej? Ako prvé by ste si mali na pozemok osobne zájsť a neveriť len informáciám uvedeným na internete. Návštevu si naplánujte tak, aby ste sa mohli zastaviť aj na miestnom obecnom úrade a zistili ďalšie informácie.

Ak sa vám pozemok páči, zájdite si na vyššie spomínanú miestnu obec a dožadujte sa ďalších informácií.

  • História pozemku (prípadné problémy v minulosti, napríklad spodná voda, podložia …)
  • Všeobecnou miestnej vybavenosť, možnosť napojenia na kanalizáciu, elektrinu, vodu, plyn, telefón (všetko si overte písomne)
  • Číslo pozemku
  • Obmedzenia, ktoré sa na pozemok vzťahujú
  • Kópia katastrálnej mapy
  • Meno vlastníka
  • Kontaktné informácie na miestnu pobočku elektrických rozvodných závodov a vodovodov, prípadne ďalšie dôležité kontakty

geologický prieskum

Pokiaľ hodláte stavať stavbu väčších rozmerov, je geologický prieskum na mieste. Tieto informácie možno ale aj zohnať na obci a od susedov. Pokiaľ s vami susedí akoukoľvek časťou pozemku, stáva sa automaticky spoluúčastníkom povoľovacieho konania stavby a má právo sa bezdôvodne odvolať a predĺžiť tak vaše získanie stavebného povolenia.

realitné kancelárie

Mali by vám ušetriť väčšinu vyššie opísaných činností. Odporúčam vám teda realitným kanceláriám dôverovať, pretože vedia, čo robia. Predsa len už sa v tomto obore pohybujú veľa rokov.

dane

Tejto časti textu venujte všetku svoju pozornosť, pretože vás môže ušetriť pokút. Ak sa stanete majiteľom pozemku, automaticky vám vzniká povinnosť odvádzať u pozemku dane. Daň z pozemkov tvoria súčasť dane z nehnuteľností. Ak máte na pozemok vydané platné stavebné povolenie a na pozemku prebieha stavba, ste od niektorých daní oslobodený. Ale iba od niektorých.