Prevod nehnuteľnosti krok za krokom

Predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, darovanie alebo dedičstvo sú procesy, pri ktorých je nutné zaistiť prevod nehnuteľnosti. V prípade predaja alebo kúpy je lepšie, keď nám poradí spoľahlivý realitný maklér, ktorý zaistí aj kvalifikovaný právny servis. Všetko potom pôjde oveľa rýchlejšie a bez zbytočných starostí. Realitný maklér vám tiež dokáže pomôcť sa zorientovať v zložitých situáciách.

Prevod nehnuteľnosti prebieha v troch fázach

Najprv treba spísať a podpísať zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ďalej previesť finančné prostriedky a nechať novú skutočnosť zapísať do katastra nehnuteľností. Prevod nehnuteľnosti rieši existujúci alebo budúci vlastník nehnuteľnosti, prípadne splnomocnená tretia strana.

Zmluvu nechajte na odborníkovi

Hoci na internete nájdete množstvo vzorových zmlúv o prevode nehnuteľnosti, je lepšie nechať si právnikom spísať vlastné. Akýkoľvek nedostatok totiž môže spôsobiť nemalý problém. Zmluva musí obsahovať údaje o všetkých zmluvných stranách, presne špecifikovať predmet zmluvy, prípadne dohodnutú sumu, spôsob a lehotu úhrady. Tiež nesmú chýbať úradne overené podpisy všetkých strán, avšak iba pri tom vyhotovení zmluvy, ktorá sa zasiela na kataster nehnuteľností.

Prostriedky preveďte nezávislej tretej strane

Pokiaľ sa nejedná o dar alebo dedičstvo, pred zápisom do katastra nehnuteľností je potrebné previesť finančné prostriedky. Ideálne je využiť advokátsku úschovňu alebo úschovňu realitnej kancelárie, čím sa obe strany poistia pred prípadným podvodom. Pre zápis do katastra budete potrebovať návrh na vklad do katastra nehnuteľností, kúpnu či darovaciu zmluvu a koliek v hodnote tisíc korún.

Do 30 dní od podania vykoná kataster

Nehnuteľností zápis, pokiaľ v podaných dokumentoch nezistí žiadne závady. V tomto okamihu sa prevod stáva oficiálnym. Nezabudnite si ustrážiť, či sa vás netýka povinná daň z príjmu, a previesť všetky energie a služby na nového vlastníka. Niekedy budete musieť ohlásiť zmenu majiteľa združenia vlastníkov jednotiek.