Plochá strecha a kvalitné hydroizolácia idú ruka v ruke

Mať dom bez kvalitne vykonanej izolácie je nezmysel a cesta bez konca. Voda sa Vám bude do domu „tlačiť“ zhora spodkom. Preto je základ klásť dôraz na to, aby bol Váš dom profesionálne izolovaný tými najlepšími materiálmi na trhu. Voda si cestu do budovy nesmie nájsť ani po nejakom čase od izoloce. A čo potom ak máte plochú strechu?

Ploché strechy nie sú len doménou panelových domov a pozostatok socialistického realizmu. Stavali sa pred ním, stavajú sa dnes a s ohľadom na špecifické výhody sa stavať budú aj naďalej, navyše sa vracajú zase do módy. Plochá strecha umožňuje dosiahnutie väčšieho obstavaného priestoru pri opticky nižšej stavbe, nie je tak konštrukčne zložitá ako sedlová strecha a zároveň ju možno využiť pri zastrešenie stavby s akýmkoľvek pôdorysom. Vo výpočte benefitov by nemala chýbať ani možnosť využitia priestoru strechy čo by terasy a lepšiu odolnosť voči požiaru. Otázkou je, ako zabezpečiť, aby do objektu nezatekalo. S ohľadom na samotný charakter plochej strechy je úplne prirodzené, že sa na ňu drží sneh a zrážková voda neodteká tak ako je to pri šikmej strechy. Ani plochá strecha preto nie je stopercentne rovná, ale má určitý spád. Normy nariaďujú realizáciu plochých striech s aspoň 2% náklonom. Vráťme sa však k tomu podstatnému, a síce hydroizoláciu plochých striech. Musí byť dostatočne kvalitné, pretože tvoria najvrchnejšej vrstvu strechy a jej účelom je zabrániť prenikaniu vody hlbšie do strechy, odkiaľ sa následne dostáva priamo do priestorov objektu. Bežne sa používajú hydroizolačné pásy na báze mäkčeného PVC alebo asfaltu a plechy. Kvalita materiálu je rozhodujúce, avšak podstatnú úlohu hrá tiež dodržanie technologických postupov. Realizácia hydroizolácie vyžaduje určité skúsenosti a preto je nutné zveriť ju do rúk odborníkov. V opačnom prípade sa môže prvotné finančná úspora premeniť v prudký nárast nákladov.