Komunikácia je základom úspechu

Mať stále sa rozrastajúcej podnik nie je len otázkou peňazí, ale tiež hlavne samotného lídra. Teraz žijeme v roku, kedy je o zamestnancov núdza, a tak si žiadny šéf nemôže dovoliť prísť o svoje existujúce zamestnancov. Bohužiaľ však stále sa stretávame s tým, že ľudia odchádzajú od svojich zamestnávateľov a prechádzajú k iným. Prečo to tak je? Kto za to môže? Väčšinou je vinníkom sám zamestnávateľ, aj keď si myslia, že je vina na inej strane.

Ak zamestnanci so svojím šéfom nevychádzajú, nie sú dobré pracovné vzťahy, a tak sa nie je čomu diviť, keď po niekoľkých ustavičných dňoch plné zlosti a hádok podajú okamžitú výpoveď. Samozrejme, že si šéf musí zachovať rešpekt, ale zároveň sa musí snažiť, aby ho pracovníci brali ako niekoho, koho síce majú poslúchať, ale to počúvanie im nevadí. Je teda dobré si uvedomiť, že komunikácia je základným kameňom všetkého, čo sa v podniku deje, a tiež práve komunikácia vedie k stále rastúcemu podniku.

Podnik je vaša druhá rodina

Podnikatelia majú svoju druhú rodinu, ak majú svoj vlastný podnik, do ktorého sa denne vracajú. Nie je teda nutné, aby líder celej spoločnosti mal zlé vzťahy s pracovníkmi. Musí síce vyjadrovať rešpekt, ale na druhú stranu sa tiež musí starať o to, aby v prípade ťažkostí zamestnanec prišiel a všetko mu povedal. Musí im tiež vychádzať v ústrety, čo sa týka nápadov, pretože aj podriadení môžu prichádzať s možnými zmenami, ktoré môžu značne pomôcť podniku v jeho rastu. Buďte teda svojim podriadeným otvorenia.

Najlepšie urobíte, keď si s nimi osvojíte teóriu cukru a biča, a síce ak si stanovíte ciele a budú splnené, odmeňte ich. Keď mu však ciele splnené nebudú, potrestajte je sankcií či iným pre nich trestom. Nie je to kruté, je to len efektívne, a ak máte dobré vzťahy na pracovisku, nikomu nič vadiť nebude, pretože vás budú chápať a súhlasiť s vami. Komunikácia je základom úspechu, a to nielen v profesijnom, ale aj v osobnom živote.