Izolácia sokla je rovnako dôležitá, ako izolácia všetkých ostatných miest na dome

Sokel je neoddeliteľnou časti každej stavby. V posledných desaťročiach sa našťastie aj tieto časti stavby stali ďalším miestom, ktorému je venovaná pozornosť aj počas zatepľovania a izolácie. Lenže správne vykonaná izolácia sokla, ako pri rodinných či bytových domov, je zásadný.
Navrhovanie sokla stavieb prechádza pomerne zásadným vývojom. Zmeny sa týkajú tak používaných materiálov, tak navrhovaných technických riešení. Dnes vyžadujeme od sokla dostatočnú pevnosť, odolnosť proti pôsobeniu vody (vzlínajúcej i odstrekujúcou), odolnosť proti pôsobeniu mrazu, odolnosť proti agresívnemu prostrediu rozpustených solí, možnosť mechanického čistenia, navyše sa pridáva požiadavka na dostatočnú tepelnoizolačnú schopnosť celého detailu. Historicky najspoľahlivejšie sokle boli vždy z kvalitného kameňa, dnes nám veľmi dobre poslúži aj iné, ekonomicky dostupnejšie materiály. Hlavné funkcie tepelnej izolácie sokla je, aby nedochádzalo k premŕzaniu obvodových základov a časti terénu pod stavbou, teda cieľom je podstatné zníženie tepelných strát v detaile, tj. Zvýšenie vnútornej povrchovej teploty detailu a tým zamedzenie vzniku plesní. Zateplením sokla dochádza k výraznému obmedzeniu kondenzácie v detaile napojenia základu na murivo, zamedzí sa transportu vlhkosti do vyšších častí nad terénom, základová časť sa dostáva do chránenej nezamrzne oblasti a tým sa predlžuje jej životnosť. Vďaka tomuto opatreniu je možné súvislé omietnutie pod úroveň terénu a umožnenie jednoduchého a spoľahlivého detailu ukončenia hydroizolácie. Je úplne jedno, či sa jedná o novostavbu či rekonštrukciu, jednovrstvovú, či vrstvenou zateplenú stenu. Zateplenie nerieši iba zníženie úniku tepla, ale celkové dlhodobé spoľahlivé fungovanie tohto dôležitého detailu.