Najlepší spôsob vykurovania v rodinnom dome? Tepelné čerpadlo!

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré umožňuje získavať teplo zo zdrojov, ako je napríklad voda Vrec, pôda alebo vzduch. Tieto zdroje majú nižšiu teplotu, ako je teplota, ktorú chceme do domu privádzať. Tepelné čerpadlá ale dokážu pomocou kompresie a expanzie plynu získať z týchto zdrojov teplo o približne 55 ° C. Podľa médiá, z ktorých tepelné čerpadlo berie energiu rozlišujeme tepelné čerpadlá vzduch-voda, tepelné čerpadlá zem-voda a tepelné čerpadlá voda-voda. Energia je všade okolo nás. Je len vinou súčasnej technológie a pohodlnosti spoločnosti, že sú v masívnej miere využívaná najmä fosílne palivá, ktorých cena deň odo dňa rastie.

Pred desiatimi rokmi bola tepelné čerpadlá považovaná za drahý výstrelok, ale stúpajúce ceny plynu a elektriny situáciu dočista mení a záujem o tepelné čerpadlá stále rastie. Technológia súčasných tepelných čerpadiel síce zostáva od ich objavu takmer rovnaká (princíp je známy cez sto rokov), ale je možné navrhovať oveľa menšie a lacnejšie zariadenia, ktoré dokážu bežný dom bez problémov zásobiť. Prečo teda nevykurovať dom zdrojmi, z ktorých možno všetko teplo získať v takmer neobmedzenom množstve z vlastného pozemku?