Staviate dom? Rekonštruujete ho? Nezabudnite na kvalitnú tepelnú izoláciu!

V prvom rade je hlavný uvedomiť si, k čomu vlastne tepelná izolácia slúži. Zásadne samozrejme k tomu, aby dom nemal tak veľké tepelné straty v zimnom období. Nemenej dôležitá je však ochrana pred tepelnými ziskami v letnom období a tiež získanie akustickej pohody. V neposlednom rade tiež finančná úspora vďaka stále sa zvyšujúcim cenám za energie.

Rozhodovanie ovplyvňuje mnoho faktorov, ako je potrebná hrúbka izolácie, vlhkosť, horľavosť a pochopiteľne aj cena materiálu a práce. Pri starých domov, kde je hocikde porušená hydroizolácie a zo základov presakuje voda, môžu byť steny vlhké. Pokiaľ ide len o malé množstvo vlhkosti, potom to možno riešiť špeciálnym dierovaným polystyrénom opatreným difúzne otvorenú stierkou a omietkou. Všeobecne ale platí, že tam, kde sú vlhké steny, je potrebné napred vyriešiť problém vlhkosti, a až potom robiť tepelnú izoláciu. Ak to nejde, tak asi najlepšie riešenie je prevetrávaná fasáda s minerálnou vatou ako tepelnou izoláciou. Vedľa prírodných tepelných izolácií rastlinného a živočíšneho pôvodu sa používajú hlavne materiály penové, minerálne a špeciálne nové typy. Medzi materiály penové patrí predovšetkým penový a extrudovaný polystyrén, tvrdá polyuretánová pena, polyetylén alebo penové sklo. Medzi vláknité minerálne materiály sa radí kamenná či sklená vlna a medzi špeciálnou napríklad vákuová izolácia, celulóza alebo expandovaný perlit. Samozrejme musíte zvážiť všetky pre a proti a poradiť sa s odbornou profesionálne spoločností. Aký bude postup a výber vhodného materiálu nechajte radšej na ich uváženia.