Ako zostaviť rodinný rozpočet?

Bez ohľadu na príjmy, správne zostavený rozpočet potrebuje každý. Ide o jednoduchý, ale veľmi efektívny spôsob, ako spravovať svoje alebo aj rodinné financie. Na jeho zostavenie je potrebné trocha času a trpezlivosti, ceruzka, papier a kalkulačka.

Príjmy

Prvým krokom v stanovení rozpočtu je vytvorenie zoznamu všetkých mesačných príjmov. Do tejto časti tabuľky započítavame mesačnú mzdu, výplatu, sociálne dávky a podobné príjmy, ktoré majú fixnú čiastku každý mesiac. Pokiaľ získavate príjmy na dlhšie časové obdobie, rozpočítajte ho do jednotlivých mesiacov. Môže ísť napríklad o dedičstvo, dar alebo výhru v lotérii. Pri počítaní vašich príjmov si dajte dobrý pozor na to, aby ste ich spočítali už po zdanení.

Výdavky

Druhým krokom vytvárania rozpočtu je zhrnutie výdavkov, teda peňazí, ktoré na svoj život vynakladáme. Najskôr je vhodné spísať si pevné výdavky, to znamená platby, ktoré platíme každý mesiac. Príkladom môže byť nájomné, splátka hypotéky a spotrebného úveru, platby za televíziu, telefóny, elektrinu a vodu, prípadne plyn. Nezabúdajte ani na náklady za dopravu do školy alebo práce a ďalšie náklady, ktoré musíte zaplatiť (stravenky za obedy). Keď sú niektoré výdavky menej časté, opäť ich rovnako, ako pri občasných príjmoch rozpočítame na jednotlivé mesiace. Pokiaľ napríklad raz ročne jazdíte na pravidelnú dovolenku, platbu za ňu rozpočítajte do dvanástich ročných mesiacov. Akonáhle máte spočítané všetky fixné výdavky, pridajte k nim aj kolísajúce sumy, ktoré platíte. Spisujú sa nákupy jedla, oblečenia liekov a podobne. Do tejto kolónky patria aj vstupenky na kultúrne podujatia a do kina, divadla.

Do kolónky výdavkov sa odporúča započítať aj čiastku na sporenie. Väčšinou sa započítavajú cca 3% za čistého príjmu, percento sa ale môže vzhľadom na výšku príjmov líšiť. Ide o peniaze, ktorými platíme nečakané výdavky napríklad škodu po živelnej pohrome, ktorú neprepláca poisťovňa, alebo oprava pri poruche auta a podobne.