Ako poznám, že sa mi drogy vymkli kontrole?

Sdrogami ľudia začínajú preto, že si želajú riešiť svoje osobné problémy, alebo potrebujú únik skaždodennej reality. Niekedy sa ale už veľmi skoro stane, že sa drogová závislosť vymkne zrukou a dôjde k závislosti, ktorú už nemáme pod kontrolou. Ako to spoznať?

Problémy prichádzajú plazivo

Zo začiatku sa problémy dostavujú veľmi pozvoľna. Je to podobné ako závislosť na alkohole. Najprv máme všetko pevne pod kontrolou, potom sa nám už nedarí kontrolovať dávky a ich početnosť. Závislosť na drogách sa zodborného hľadiska radí medzi duševné a behaviorálne poruchy. Je teda nutné čo najskôr vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Ako ale spoznať, že je niečo zle?

Stalo sa vám to počas posledného roka?

Ak ste počas posledného roku u seba pozorovali niektorý z nasledujúcich javov, máte problémy s drogami a mali by ste pre zachovanie svojho duševného i fyzického zdravia čo najrýchlejšie vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Užívanie drog vedie k ťažkostiam, ktoré si pre svoj život nepraje nikto poznáš. Čo teda sledovať?

Chute alebo craving

Mali ste počas posledného roka silnú túžbu alebo pudenie užívať návykovú látku? Nezvládnuteľná chuť sa radí medzi rizikové situácie pri závislosti na drogách. Táto situácia je jedným z sprievodných javov pri závislosti.

Problémy pri kontrole užívania drogy

Mali ste za posledný rok niekedy problémy nevziať si látku, keď ste si to vopred sľúbili sami sebe? Napríklad keď ste si povedali, že si na druhý deň látku nevezmete a urobíte si prestávku. Boli ste schopní túto prestávku dodržať?

Absťák

Pozorovali ste na sebe počas posledného roku absťák? Ide o somatický stav, ktorý nastáva v čase, keď si organizmus človeka už na danú látku zvykne. Prípadný nedostatok sa prejavuje tak, že organizmus látku už sám vyžaduje.

Nutnosť zvyšovať dávky

Zažili ste počas posledného roku situáciu, keď ste boli nútení zvyšovať dávky danej látky? Všeobecne sa jedná o situácie, kedy musíte pomaly navyšovať dávky, ktoré užívate, aby ste dosiahli požadovaný efekt danej látky.

Ako ste na tom vy?